Evangélium 2018. június 12. – Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: “Ti vagytok a föld sója. De ha a
só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy
kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A
hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak,
hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson
mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
Mt 5,13-16
Elmélkedés:
Az évközi időszak részeként a következő hetek hétköznapjai során Szent
Máté evangéliumából a hegyi beszédet olvassuk. A beszéd Jézus nyolc
boldogság-mondásával kezdődik, de ez Szent Barnabás apostol tegnapi
ünnepe miatt kimaradt. A folytatásban két hasonlat mutatja be a
tanítványi életet és küldetést. “Ti vagytok a föld sója” – hangzik
Jézus első kijelentése. A só egyrészt megadja az ételek ízét, másrészt
már abban az időben is tartósításra használták, hogy az ételek ne
romoljanak meg gyorsan. A szövegrészlet záró kijelentése világítja meg
a példa értelmét, miszerint a jócselekedetek ízesítik meg a krisztusi
tanítványok életét, amely élet így újabb követőket vonz. Ha azonban a
tanítvány nem az Úrtól tanult jóság és szeretet képviselője, akkor
kudarcot vall, élete haszontalanná válik, miként az ízét vesztett só.
A második példa világossághoz, világító lámpáshoz hasonlítja a
tanítványt, amely kép szintén arra akar ösztönözni, hogy a tanítvány
élete legyen példamutató mások számára. A tanítványnak az a feladata,
hogy hirdesse Krisztus örömhírét és jócselekedeteivel bizonyítsa
Krisztus szavainak igazságát és komolyan vételét a maga részéről. Jézus
kijelentette magáról: “Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). Aki
ővele él, az a világosságban él és maga is a világosság hordozójává,
továbbadójává válik.
Az én feladatom is az, hogy világosság legyek.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 879 személy 2835
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2814 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 2904 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is folytatjuk. Célunk most is ugyanaz:
ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor jó esély
van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2018. június 12.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180612.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/