Evangélium 2018. június 11. – Hétfő, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: “Menjetek, és
hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
rátok.”
Mt 10,7-13
Elmélkedés:
A mai napon Szent Barnabást ünnepeljük, aki ugyan nem tartozott a Jézus
által választott tizenkét apostol közé, mégis Egyházunk a kezdetektől
fogva apostolként tiszteli őt. Ciprus szigetén született egy vagyonos
zsidó családból, majd Jeruzsálembe költözött és ott telepedett le. Az
Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy Jézus feltámadását követően az
elsők között csatlakozott az új vallás követőihez, a keresztény
közösséghez. Másokhoz hasonlóan ő is megértette a szegénység előnyét és
értelmét, nem akart vagyonához kötődni, ezért földjét eladta és az érte
kapott pénzt felajánlotta az apostoloknak az Egyház szükségleteire, a
szegények megsegítésére. Szívvel-lélekkel végezte az igehirdetést,
miként Jézus apostolai. Amikor kedvező hírek érkeztek Antióchiából,
hogy az ott élők is befogadták az evangéliumot, az apostolok Barnabást
küldték az újonnan megtérők megerősítésére, s ez a tény, ez a küldetés
azt igazolja, hogy valóban tekintélynek örvendett és komoly
egyházszervezői feladatokat végzett. Szintén az ő érdeme, hogy nagy
bizalommal fordult a megtért Pál apostolhoz, akit ő vitt el a többi
apostolhoz, akit korábbi, a keresztényeket üldöző fellépéséért
gyanakvással fogadtak kezdetben. A későbbiekben Pál apostollal együtt
igehirdető tevékenységet végez, majd pedig a népek apostolától elválva
visszatért szülőföldjére, Ciprus szigetére.
Barnabás életpéldája bátorítson minket arra, hogy nagylelkűen ajánljuk
fel magunkat Isten és az Egyház szolgálatára.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Köszönet és hála neked, Urunk, aki táplálékul nyújtod felénk tested, a
mennyből alászálló kenyeret, hogy aki e kenyérből eszik, az örökké
éljen. Elfogadom, Uram ezt a hatalmas, Szent Szívedből jövő áldozatod,
és megtartom szövetségedet, hogy én benned élhessek, te meg bennem,
mert életem, amit adtál, csak az öröklétben hirdetheti mindenkor
hatalmas fenségedet és dicsőségedet. Mi Urunk! Legyen tetszésed
szerint, most és mindörökké!

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180611.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/