Evangélium 2018. május 23. – Szerda

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: “Mester,
láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk.
Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: “Ne
tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.”
Mk 9,38-40
Elmélkedés:
Ma újabb olyan jelenettel találkozunk az evangéliumban, amelyből
kiderül: a tanítványok másként gondolkodnak bizonyos helyzetekről, mint
Mesterük. Ők megtiltanák további tevékenységét annak, aki ördögöket űz,
de nem csatlakozik Jézushoz. Ő viszont engedékenyebb ebben a helyzetben
és kijelenti: “Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen
szidalmazni engem.” A tanítványokat bizonyára az vezethette, ami minket
is sokszor megkísért: az új dolgokkal kapcsolatban gyanakvóak,
bizalmatlanok, bátortalanok vagyunk. Jobbnak tartjuk a tartózkodást, a
távolságtartást mindazzal szemben, ami ismeretlen számunkra vagy amiről
kevés információnk van. Jézus szavaiból azt érezzük, hogy érdemes
nyitottnak lenni, lehetőséget adni az új dolgok számára. Nem érdemes
túlzásba vinni az óvatosságot, mert a jó kezdeményezések akadálya
lehet.
Érdemes Jézus nyitottságával, türelmével és bizalmával közelednünk az
újdonságok felé. Az ő szemével, lelkületével nézve olykor egészen más
színben tűnnek fel az események. Az előítéletek aligha visznek minket
előre, hiszen megakadályozzák a kapcsolatokat és a közös cselekvést. Az
Úr szavai szerint minden cselekedet annak gyümölcséről ismerhető fel.
Kérjük tőle azt a kegyelmet, hogy a Szentlélek segítségével mindig
helyesen ismerjük fel, hogy mi a jó és a rossz!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180523.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/