Evangélium 2018. április 24. – Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél
volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A
zsidók körülvették őt, és megkérdezték: “Meddig tartasz még
bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk
nyíltan!” Jézus így felelt: “Mondtam már nektek, de nem hiszitek el.
Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek
rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én
juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök
életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket
kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki
sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.”
Jn 10,22-30
Elmélkedés:
A templomszentelés ünnepén részt vevő zsidók azt kérik Jézustól, hogy
mondja meg nyíltan és egyértelműen, ha ő a Messiás, és bizonyítsa is
ezt be valamilyen jellel. Ő azt válaszolja nekik, hogy korábban már
többször is tanúságot tett erről, valamint cselekedetei is ezt
bizonyítják, de sem korábban, sem most nem hisznek neki a vallási
vezetők. Miért teszik fel ismételten ezt a kérdést neki? Kétségtelen,
hogy Jézus korában igen erős volt a messiás-várás. Az eljövendő
messiásról szóló elképzelések azonban eltérőek voltak. A farizeusok
olyan király vagy uralkodó fellépését várták a messiási időkben, aki
katonai és politikai hatalommal rendelkezik, és felszabadítja a
zsidóságot a római fennhatóság alól.
Ettől lényegesen eltér az a messiás-kép, amiről Jézus beszél, s amely
nem illett bele a farizeusok elképzelésébe. A nép körében sokan hisznek
Jézusban és megértik, hogy az Isten országának örömhíre és a megtérés
megszabadítja az embert a bűntől. Ezt az örömhírt és szabadulást a
Messiás hozza el mindenkinek. Jézus a lelki szabadulást hirdeti,
cselekedetei szintén erről tanúskodnak. Azért jött a világba, hogy
üdvözítsen minden embert. A zsidók újabb bizonyítékokat és csodákat
akarnak, de az Úr nem teljesíti kérésüket. Mindazok a jelek, amelyeket
véghezvisz, elegendőek bárki számára, hogy eljusson a hitre. Ne
követeljünk újabb bizonyítékokat, hanem engedelmeskedjünk hittel az
Úrnak!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Ha előítéletekkel vagy hitetlenséggel
közelednénk feléd, félreismernénk téged. Te közülünk való valóságos
ember és közénk jött valóságos Isten vagy. Emberként élted földi
életed, emberként viselted el a szenvedéseket és a halált, megmutatva
számunkra, hogy miként kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az
igazságra és vezess minket az örök életre! Taníts minket a hitre, hogy
hitetlenségünk ne akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél! Segíts
minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180424.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/