Evangélium 2018. április 14. – Szombat

A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai
lementek a tóra. Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon át
Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett de Jézus még mindig nem volt
velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit
(mintegy öt kilométert) eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen
járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította
őket: “Én vagyok, ne féljetek!” Fel akarták venni a bárkába, de a bárka
abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak.
Jn 6,16-21
Elmélkedés:
Az evangéliumi leírás alapján könnyen magunk elé tudjuk képzelni az
eseményeket. Jézus közeledik a bárkában evező apostolokhoz, akik
meglátván őt nagyon megijednek. Nem Jézustól ijedtek meg, hanem attól,
hogy valaki a vízen jár, könnyedén halad a háborgó hullámok tetején.
Jézus néha különleges dolgokat tesz. A kánai menyegzőn a vizet borrá
változtatja, máskor parancsol a természet erőinek, lecsendesíti a
vihart, ismét más alkalmakkor meggyógyítja a betegeket, feltámasztja a
halottakat. Csodái azt tanúsítják, hogy isteni hatalommal rendelkezik,
mert ő valóban az Isten Fia. A vízen járás eseményét nem a gyógyító,
hanem a természeti csodák közé sorolhatjuk, de itt is Jézus
istenségének bizonyítékáról van szó.
“Én vagyok, ne féljetek!” – mondja apostolainak az Úr, és ez a
kijelentése erősebb hangsúlyt kap, ha párhuzamba állítjuk azzal, hogy
feltámadása után, megjelenéseikor ugyanezekkel a szavakkal bátorítja a
félelmükben bezárkózókat. A háborgó tengeren az okozta a tanítványok
félelmét, hogy egyedül vannak, nincs velünk a Mester. Jézus
kereszthalála után szintén az okozza csalódottságukat, hogy az Úr
eltávozott körükből, meghalt a kereszten, úgy érzik magukra maradtak. A
félelmet, csüggedést akarja eloszlatni bennük Jézus.
Jézus közelében nincs okom félelemre, hiszen szívemet örömmel és
bátorsággal tölti el.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra!
Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső
találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak,
hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180414.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/