Evangélium 2018. április 12. – Csütörtök

Abban az időben így tanított Jézus: “Aki a mennyből jön le, az mindenki
fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi
dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról
tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki
sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy
az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten
nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az
ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig
nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten
büntetése sújtja.”
Jn 3,31-36
Elmélkedés:
Úgy tűnhet, hogy a mai evangéliumi rész még a Nikodémussal folytatott
párbeszédhez tartozik, valójában azonban már nem neki szólnak Jézus
szavai. János evangélista ebben a részben Jézus mondásaiból egy olyan
beszédet formál, amely megvilágítja a korábbi beszélgetés témáját, azaz
a megváltás és a szeretet titkát, a kereszt titkát.
A hit Isten megismerésének útja. Ezen az úton ráébredünk arra, hogy
Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet, az ő lényege a szeretet, Isten
maga a szeretet. János mintegy vallomásszerűen írja: “Megismertük a
szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és mi hittünk a
szeretetnek” (Jn 4,16). Isten szeretetének az a legnagyobb foka, hogy
az Atya elküldi Fiát, Jézust a világba, aki feláldozza magát a
kereszten. Bár bűneink miatt ítéletet és büntetést érdemelnénk, és bár
oly sokszor megbántjuk Istent bűneinkkel, ő nem akar emiatt büntetni
minket, hanem kész megbocsátani, Isten nem szeretne minket elítélni,
hanem a végsőkig elmegy annak érdekében, hogy megmentsen minket. Ha
ennyire határtalan az isteni szeretet, akkor mi miért vagyunk
kicsinyesek, amikor az ő szeretetének viszonzásáról vagy a felebaráti
szeretetről van szó? Utánozzuk Isten nagylelkű szeretetét!
Ha hiszünk Jézus megváltó halálában és üdvösségünket kiérdemlő
feltámadásában, mint az isteni szeretet jelében, akkor a hit útja új
távlatként, új célként nyílik meg számunkra. Ez az út a halálon és a
feltámadáson át az örök életre vezet.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét
érezzem. Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts
be engem, hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt
az üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk.
Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus,
háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott,
tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180412.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/