március 11., Nagyböjt 4. vasárnapja

 

2Krón 36,14-16.19-23
Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által
mondott szavát.

Ef 2,4-10
Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget.

Jn 3,14-21
Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda

*********************************************

A fogalmaink szerint szeretetnek fokozatai vannak: kicsit,
nagyon, határtalanul, odaadóan, önfeláldozóan szeretni.
Ezek a jelzők ténylegesen utalnak a szeretet fokára.
A szentírásban és a mindennapi szóhasználatban egyéb
jelzőkkel is találkozunk: ellenség szeretet, felebaráti
szeretet, baráti szeretet, szülői szeretet, amelyek
ugyancsak utalnak a szeretet hőfokára, de egyben a
szeretet kapcsolat szereplőire is. Válogathatunk belőlük
kedvünkre, ha a szeretetet megjelenését akarjuk bemutatni.
A fenti szentírási részben János szokatlan jelzőt talál az
Atyai szeretet megnyilvánulására. Olyat, ami az ő fogalmai
szerint a legjobban kifejezi, azt, hogy mennyire szeret
minket a teremtő Atya. A szeretet felső foka
(leg… leg… leg…): a szülő az egyetlen fiát kéri meg
a halálos küldetésre. Miért teszi ezt a szülő, az Atya,
amikor a természetes alapállása egy szülőnek, hogy
“anyatigrisként” védelmezi a gyermekét, nemhogy halálos
küldetést bízzon rá. Azért teszi, mert az általa teremtett
világban is vannak gyermekei, akiket (tékozló magatartásuk
ellenére is ) visszavár a szülői házba. Ezeket a
gyermekeit is szereti, olyannyira, hogy a szentháromságos
szeretetdimenzióból küld segítséget számukra: Őt, akit mi
FIÚNAK szólítunk. Jézus küldetése a tapasztalat alapján
(és néhány példabeszéd szerint is) aligha végződhetett
másképpen, mint ahogy végződött. Az Őt elkötelezetten
követők is számolhatnak ezzel, ti. a farkasok között
bárányként megjelenni és tevékenykedni. De most inkább
arról az oldalról tekintsünk az Atyának erre a felsőfokú
szeretet megnyilvánulására és a Fiúnak a küldetés
vállalására, hogy miként kell fogadnunk ezt az Isteni
tettet?! Hogyan kell reagálni az Atya
indító-megmentő-hazaváró szeretetére?

(Miklovicz László – részlet)

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!