Evangélium 2018. január 11. – Csütörtök

 

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: “Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki:
“Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá:
“Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a
papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot,
bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45
Elmélkedés:
Az előző napok evangéliumában Jézus nyilvános működésének kezdetéről
olvastunk, az Isten országának meghirdetéséről, az első tanítványok
meghívásáról, a kafarnaumi zsinagógában való tanításról és
ördögűzésről, valamint Péter anyósa és más betegek meggyógyításáról.
Mindezeket rövid jelenetekben, tényszerűen mutatta be Márk evangélista,
nem részletezte az eseményeket. A mai evangélium e jelenetsort
folytatja a leprás ember meggyógyításával. Ez az első olyan csoda,
amikor már részletesebben ismerhetjük meg a találkozást, a beteg ember
kérését és Jézus indítékát.
A lepra egy súlyos bőrbetegség, amely a bibliai időkben
gyógyíthatatlannak számított. A leprás betegség valósággal pokollá
tette a beteg életét, egyrészt mert semmiféle kapcsolatot nem
létesíthetett az egészségesekkel, azaz kiközösítetten, elkülönülten
kellett élnie, másrészt reménye sem volt a gyógyulásra. A Márkra
jellemző tömör, lényegre törő elbeszélésmóddal itt is találkozhatunk.
Ennek fényében érthető, hogy a jelenetnél csak a leprásról és Jézusról
esik szó, bár ennek az is oka, hogy a leprás közeledtére mindenki
hátrébb húzódott az érintkezés tilalma miatt. A csoda ebben az esetben
is azt mutatja, hogy Jézus cselekvése eredményeként megvalósul az Isten
országa, amely az emberek számára a szabadulást jelenti mindattól, ami
ellehetetleníti emberi kapcsolataikat és Istennel való kapcsolatukat.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Mennyei Atyánk! A te Fiad, Jézus, aki valóságos ember és valóságos
Isten, a te tökéletes képmásod, hasonmásod, akit azért állítasz elénk,
hogy benne felismerjük, milyenné kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd
meg nekünk, miként válhatunk a mennyei Atya kedves gyermekeivé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya – Horváth István Sándor
2018. január 11.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/