Evangélium 2018. január 10. – Szerda

 

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon
és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak
is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette.
Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és
beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől
megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus
pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok
ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő
kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána
mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: “Mindenki téged keres!”
De ő azt felelte: “Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy
ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment,
hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és
kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet Simon Péter anyósának meggyógyításával kezdődik,
amelyet további gyógyítások és ördögűzések követnek, de ezeket nem
részletezi az evangélista. Az emberek és köztük az első tanítványok
megtapasztalják, hogy Jézus szavaiban és cselekedeteiben megnyilvánul
Isten hatalma. Ez a tény lelkesedést és örömöt vált ki az emberekből,
akik részéről természetes az a reakció, hogy Jézushoz viszik a
betegeket a gyógyulás reményében. E lelkesedésről árulkodik a Jézushoz
elsőként csatlakozó tanítványok felkiáltása: “Mindenki téged keres!”
Itt azonban nincs arról szó, hogy a tanításnak ment volna ilyen gyorsan
híre vagy annak volna ilyen gyors hatása, hanem inkább a gyógyításoknak
köszönhető, hogy az emberek Jézust keresik. Amikor Jézus ezt megtudja,
inkább kitér az őt kereső tömeg elől, elindul más városokba és
falvakba, mégpedig azért, hogy saját szavai szerint ott is hirdesse az
evangéliumot. Helyesen gondoljuk, hogy Jézus is érzi a
hangsúlyeltolódást, nem szeretné, ha az emberek csupán a gyógyítások
miatt keresnék őt, hiszen akkor könnyen elveszne az igehirdetés, mint
küldetésének lényeges eleme.
A történetben érdemes felfigyelnünk még két mozzanatra. Először is
arra, hogy Jézus imádkozik, fontosnak tartja, hogy az imádságban
kapcsolatban legyen az Atyával. Másrészt arra, hogy Jézus törődik az
emberekkel, akik tanítására szomjaznak és törődik a betegekkel, akik
segítségét várják.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban
újjáteremtetted az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk
veled, éljünk a te szeretetedben, akkor meghívást kapunk az
újjászületésre. Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Neked köszönhetjük létünket, a te teremtményeid és a te
képmásod vagyunk.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/