Evangélium 2017. november 20. – Hétfő

 

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak
arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: “Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!”
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: “Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus ekkor megállt, és
szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: “Mit akarsz,
mit tegyek veled?” A vak könyörgött: “Uram, hogy lássak!” Jézus így
szólt hozzá: “Láss! Hited meggyógyított téged.” Azonnal visszanyerte
látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép
áldotta Istent.
Lk 18,35-43
Elmélkedés:
Kit látunk Jézus személyében? A názáretiek, akik körében felnőtt, Mária
és József gyermekét látták Jézusban, amikor már felnőtt korában, tanító
útja során megérkezett városukba. A nép sokszor csak a csodatevőt látta
benne, aki képes megszüntetni a betegségeket, máskor pedig tanítónak
látták, aki fenséges szavakkal szólt az igazságról. A farizeusok és az
írástudók ellenfelet láttak benne. Saját tanítványai követendő
példaképet láttak Mesterükben. A jerikói vak pedig meglátta Jézusban
leendő gyógyítóját. Megérzi, hogy Jézus az egyetlen, aki tud rajta
segíteni, s ha most elmulasztja a lehetőséget, akkor egész életét
vakságban töltheti. Én kit látok Jézus személyében? Meglátom-e benne a
Messiást? Meglátom-e benne a hit ajándékozóját? Meglátom-e benne az
üdvösség szerzőjét? Meglátom-e benne azt, akit érdemes követnem?
A történet szerint az Úr egyrészt meggyógyítja a vak koldus szemét,
megajándékozva ezzel őt a testi látással. Másrészt megnyitja lelki
szemeit, megajándékozva őt a hit látásmódjával. Ebben az értelemben
nekünk sem elegendő a testi látás, hanem szükségünk van arra, hogy a
hit szemszögéből lássunk mindent. Hit nélkül csak a látható világot
szemlélhetjük. A hit segítségével bepillanthatunk Isten láthatatlan
világába.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Istenünk, te időt ajándékozol nekünk. és feltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
tebenned váljék gazdaggá.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2017. november 20.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/