Evangélium 2017. november 13. – Hétfő

 

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: “Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb
lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint
hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül.
Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha
megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de
hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, – bocsáss meg neki!”
Az apostolok kérték az Urat: “Növeld bennünk a hitet!” Az Úr így
válaszolt: “Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! – engedelmeskedik nektek.”
Lk 17,1-6
Elmélkedés:
A tanítványokhoz intézett beszédében Jézus különféle intelmeket
fogalmaz meg. Az első, hogy kerüljék a botrányokat. Ebben az esetben a
botrány a bűnre vezetést, mások bűnre csábítását jelenti. Helytelen
keresztény életünk következményeként az emberek elfordulhatnak
Istentől, eltávolodhatnak a krisztusi közösségtől. Ez mindenképpen
kerülendő, ezért törekedni kell a helyes vallásosságra és a
példamutatásra. A botrányokozás súlyosságát jelzik a túlzó kifejezések,
amelyek mintegy el akarnak rettenteni.
A következő intelem arra vonatkozik, hogy miként viselkedjen egy
tanítvány, ha a másik vétkezik ellene. A másik bűnéről nem kell
feltétlenül hallgatni. Azt szóvá kell tenni, hogy az illető belássa
hibáját és a jövőben másként viselkedjen. A hibát, a bűnt mindig meg
kell bocsátani. Nem kell azt újra és újra szóvá tenni, nem szükséges
újból a másik fejére olvasni azt, hanem el kell felejteni, meg kell
bocsátani.
A harmadik figyelmeztetés a hitről, a hit erejéről szól. Itt is a
bibliai nyelvezetre jellemző túlzó mondással állunk szemben.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hit nem arra való, hogy szederfát ültessünk
a tengerbe. Jézus példája azt szemlélteti, hogy a hit nem ismer
határokat. A hit Isten ajándéka, amelyet érdemes kérnünk. A hit
feltétlen bizalmat jelent Isten iránt, aki számára semmi sem
lehetetlen.
(c) Horváth István Sándor

 

Imádság:
Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani Veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2017. november 13.

 

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/