Evangélium   2017. november 11. – Szombat, Tours-i Szent Márton püspök

 • Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia
  eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet
  foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
  pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a
  juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a
  baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: “Jöjjetek, Atyám
  áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített
  országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti
  innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti
  betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és
  ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: “Uram, mikor
  láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni,
  hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk
  volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk
  betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így
  felel: “Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
  is tettetek, velem tettétek!”
  Mt 25,31-40
  Elmélkedés:
  Ki ne ismerné a ma ünnepelt Szent Márton püspök életéből azt a
  jelenetet, amikor Amiens városának kapujában megosztotta köpenyét a
  téli hidegben didergő koldussal? Bár katonatársai kinevették, Márton
  jól tudta, hogy helyesen, Krisztushoz méltó módon cselekedett, bár
  ekkor még nem volt megkeresztelve, hanem csak hittanuló volt.
  Cselekedetének helyességét igazolja, hogy éjszakai látomásában maga az
  Úr mutatta a mennyben az angyaloknak a Mártontól kapott fél köpenyt. A
  mai evangéliumban ezt olvassuk: “Bizony, mondom nektek: Amit e
  legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Az Úr
  úgy vette, hogy a koldus személyében Márton ővele tett jót.
  Szent Márton cselekedete a felebaráti szeretet nagyszerű példája. Ezen
  egyetlen tettéért azonban aligha avatták volna szentté az egykori
  Savaria, a mai Szombathely szülöttét, később a franciaországi Tours
  városának püspökét. Nem is ez volt életében az egyetlen jótett, de
  ettől ismertté, híressé vált. Sok más jótettel is törekedett az
  életszentségre, mintha csak az lett volna életének vezérelve, hogy
  mindennap valami jót tegyen. Legyen meg bennünk is az a szándék, hogy
  naponta jót teszünk egy rászorulóval, akiben Krisztust ismerhetjük fel,
  akinek személyében magának az Úrnak nyújtunk segítséget. A
  jócselekedetek sosem maradnak mennyei jutalom nélkül. A nagylelkűség
  nem vár ennél többet.
  (c) Horváth István Sándor!

  Imádság:
  Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk
  követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az
  örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat.
  Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod
  vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert
  szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes
  életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk
  Isten országát! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet

  A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
  http://igenaptar.katolikus.hu/

  A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
  http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171111.mp3
  _______________________________________________
  Evangélium365
  http://www.evangelium365.hu/