Evangélium 2017. augusztus 12. – Szombat

 

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így
kérlelte őt: “Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat
szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de
nem tudták meggyógyítani.” Jézus így válaszolt: “Hitetlen és romlott
nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok
ide a gyermeket!” Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a
gyermek azonnal meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték:
“Miért nem tudtuk mi kiűzni?” Ő így válaszolt: “Mert gyönge a hitetek.
Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a
mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! – átmegy,
és semmi sem lesz számotokra lehetetlen.”
Mt 17,14-20
Elmélkedés:
Jézus gyógyító csodái Isten országának megvalósulását jelzik. A
gyógyítások feltétele általában az, hogy a beteg vagy hozzátartozója
kifejezze valamilyen formában Jézus isteni hatalmába vetett hitét.
Abban a korban holdkórosnak (a hold által megvertnek) nevezték az
időnként erős rohammal járó idegrendszeri betegségben szenvedőket.
Napjainkban az orvostudomány ezt epilepsziának nevezi. A mai
evangéliumban egy ilyen személyről olvasunk. A beteg apja fordul
segítségért Jézushoz. Máté evangélista leírása a betegség tüneteiről és
hatásáról jól megfelel az epilepszia tüneteinek. A betegséget egykor a
gonosz lélek, az ördög hatásának tulajdonították, aki az ember vesztét
akarja okozni. Erre utalnak azok a kijelentések miszerint a gonosz
időnként tűzbe vagy vízbe akarja vinni az illetőt, hogy meghaljon. A
fiú betegségét az orvosok nem tudták megszüntetni és a tanítványok sem
tudtak rajta segíteni.
A betegségtől való megszabadítás az ördögtől való szabadulást is
jelenti. A tanítványok kishitűségük miatt nem tudták meggyógyítani a
beteget, Jézus viszont egyetlen szóval csodát tudott tenni. A csodás
gyógyítás elbeszélése ezen a ponton a hitetlenség miatti
tehetetlenségből átfordul a hit hatalmáról, erejéről szóló tanításba. A
Krisztusban való hit rendkívüli erőt jelent a keresztény ember számára.
(c) Horváth István Sándor

 

Imádság:
Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled.
Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az
emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a
gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert,
hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid
növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy
abból táplálkozva kövessünk téged!

 

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/