Evangélium 2017. augusztus 11. – Péntek

 

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar
engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert
mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem
elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az
ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának
dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei
szerint. Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak
meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Mt 16,24-28
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy mi az
ember életének legfontosabb célja. Ez nem más, minthogy eljussunk az
üdvösségre, azaz ne szenvedjen kárt a lelkünk. A következőket mondja:
“Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke
kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?” Sokan
persze egészen másfajta életcélt tűznek maguk elé, amely megelégszik az
evilági, földi boldogsággal vagy legalábbis azt gondolják, hogy
bizonyos földi dolgok megszerzése boldoggá teszi őket. Nem gondolnak
arra, hogy a tökéletes boldogság az Istennel való egyesülés a
szeretetben. Egyedül Isten végtelen szeretetének a megtapasztalása és
annak viszonzása teheti boldoggá életünket. Ha felajánljuk neki
életünket és készek vagyunk felebarátaink szolgálatára a testvéri
szeretetben, akkor az örök életet nyerhetjük el.
Mit érnénk azzal, ha csak tudnánk az Isten dicsőségéről, de sosem
részesedhetnénk az általa nyújtott boldogságból? Mit használna nekünk,
ha csupán tudnánk a mennyország boldogságáról, de nem juthatnánk el
oda? Isten nekünk szeretné ajándékozni a tökéletes boldogságot és Jézus
Krisztus személyében, aki az üdvösség egyedüli közvetítője, megmutatja
számunkra az üdvösségre vezető utat. Törekedjünk az örök élet
elnyerésére!
(c) Horváth István Sándor

 

Imádság:
Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd
meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas
karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső “átmenet” pillanata, add, hogy derűs szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a
hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa

 

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/