Evangélium 2017. augusztus 8. – Kedd

Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz.
Megkérdezték tőle: “Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát?
Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet.” Jézus erre magához hívta a népet,
és így szólt: “Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert
tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az
teszi tisztátalanná.”
Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: “Tudod, hogy a
farizeusok megütköztek szavaidon?” Jézus ezt válaszolta: “Tövestől
kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.
Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet
világtalant, mind a kettő gödörbe esik.”
Mt 15,1-2. 10-14
Elmélkedés:
Az evangéliumokat olvasva észrevehetjük, hogy Jézus tetteinek látása
számtalan esetben ébreszt hitet az emberekben. Azt, hogy a látás és a
hit mennyire összekapcsolódik, mi sem bizonyítja jobban, mint az az
eset, amikor húsvét hajnalán a sírhoz futó Péter és János a Jézus
testét takaró lepleket és az üres sírt látva hisznek a feltámadásban. A
feltámadt Krisztust ekkor még nem látják, de olyan jeleket látnak,
amelyek hitet ébresztenek bennük.
A mai evangéliumban Jézus talányos megjegyzéseket tesz a vallási
vezetőkre: “Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet
világtalant, mind a kettő gödörbe esik.” A farizeusokat azért nevezi
Jézus vakoknak, mert nem látják meg tettei mögött az isteni erőt, s nem
ébred bennük hit. Süketek, akik nem hallják meg Jézus szavaiban az
isteni igazságokat. A törvényeket nézik, s azok szigorú, betű szerinti
betartására törekszenek, és nem az Istenre figyelnek, aki a törvényeket
adta. Hagyományaik túlzó tisztelete vakká teszi őket a Jézussal
beköszöntő új idők jeleinek meglátására. Az évszázados törvény
hallgatása süketté teszi fülüket az isteni irgalmasság újbóli
felfedezésére.
A régi hagyományokhoz való ragaszkodás és az új, modern lehetőségek
keresése sok ellentét forrása volt egykor s lehet ma is. Sokszor
valóban nehéz megtalálni a középutat. A “megőrizni és megújítani” elve
segíthet minket abban, hogy Egyházunk hagyományait megtartva, s közben
a Szentlélekre figyelve tudjuk új módon, mindig megújuló lelkesedéssel
hirdetni az evangéliumot.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170808.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/