március 15., péntek

Ez 18,21-28
Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr,
az Isten –, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen
útjáról és éljen?

Mt 5,20-26
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor
még úton vagy vele.

*********************************************

“Mindenki aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre”

Milyen kapcsolatom van általában a környezetemben élőkkel?
Mennyire tudom elfogadni a másságot? Nézeteltérések esetén
tudok-e békülékeny szívvel közeledni társamhoz?
Mindezeknek megválaszolásához azonban saját szívemet is meg
kell vizsgálnom. Hordoz ez a szív még nem begyógyult sebeket?
Megbocsátottam ezért már másoknak és magamnak?

Uram, add, hogy szívem békéjével fényt sugározhassak
környezetemnek!
____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!