ROME, 2017/12/14

ROME, 2017/12/14
Pope Francis to new ambassadors: Dialogue is most effective way to face differences
December 14, 2017. “The promotion of dialogue, reconciliation and cooperation can’t be taken for granted,” he said.

Read more

Santa Marta: God’s tenderness is found in the great and small
December 14, 2017. The pope said, “God’s tenderness can be found in uniting one’s wounds with Christ’s.”

Read more

 

ROME, 2017/12/13

ROME, 2017/12/13
Mexico presents Pope Francis with popemobile he used during trip in 2016
December 13, 2017. The pope greeted the delegation tasked with delivering the “gift.”Read more
Pope Francis: Go to Mass on Sundays to receive most essential needs
December 13, 2017. “Resting on Sunday reminds us we are not slaves, but children of God the Father,” he explained.Read more
Pope stresses importance of Sunday Mass during General Audience
December 13, 2017. He continued his series on the Eucharist.Read more
LIVE: Pope at the General Audience
December 13, 2017. The Audience begins at 9:45 a.m., Rome local time.Read more

 

Evangélium 2017. december 15. – Péntek

 

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: “Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: “Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
“Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: “Lám,
a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták.”
Mt 11,16-19
Elmélkedés:
Jézus a következőket mondja a mai evangéliumban: “Furulyáztunk, de nem
táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” A Szentírással
foglalkozó tudósok szerint talán egy korabeli játék szövege ez, amelyet
egymásnak mondogattak a gyerekek. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy
Keresztelő Jánossal és a küldetésének eredményével kapcsolatban
idézhette ezt a mondást Jézus. János ugyanis bűnbánatot hirdetett,
megtérést sürgetett, hogy a nép így készüljön fel a Messiás érkezésére.
De voltak, akiket nem lehetett ezzel az üzenettel jobb belátásra
késztetni, őket nem mozdította meg a furulyaszó. Ők úgy tettek, mintha
nem volna bűnük vagy mintha nem nekik szólna a figyelmeztetés.
Hasonló kudarcot, eredménytelenséget később Jézus is megtapasztal. Őt
sem fogadta mindenki szívesen. Az ő személyében sem látta meg mindenki
Isten küldöttét. Benne sem ismerte fel mindenki a Megváltót. Isten
küldötteinek, a prófétáknak az elutasítása ismert volt Jézus számára,
hiszen jól ismerte népe történetét. Az ő szava sokkal szelídebb volt,
mint Keresztelő Jánosé, mégsem indított mindenkit bűnei megbánására. Ő
kifejezetten azt az örömhírt hirdette, hogy Isten irgalmas, megbocsátó,
várja azokat, akik megbánják bűneiket.
Az adventi időszakban érdemes elgondolkodnom azon, hogy mi indít engem
bűnbánatra? Bűneim megvallására ösztönöz-e az irgalmas Isten
közeledése?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
Tőled el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem
földre ne teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék
el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle
erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged
megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló
bölcsességet, add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom
téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely Téged végtére
átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

December 15., péntek

 

Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

“Bárcsak ügyeltél volna törvényemre, akkor boldogságod
hasonlítana a folyóhoz, és igazságosságod a tenger
hullámához.” (Iz 48,18)

Manapság oly könnyű véleményt mondani, kritizálni másokat. S
mindezt gyakran írásban, privát vagy akár nyilvános üzenet
formájában az interneten is… Az efféle igazságosztás
inkább hasonlít egy lavinához, mint a tenger hullámaihoz.

Nem az a baj, ha őszinték vagyunk, hisz Isten is a
gyermekeket emeli ki. Nem véletlen. A gyermeki őszinteség a
legtisztább. Mennyei Atyánk a tiszta szeretetre, az
elfogadásra szólít fel bennünket, s ehhez minden segítséget
meg is ad.

Akinek van füle, hallja meg! – olvashatjuk Máté
evangéliumában. Vegyük észre azt a támogatást, mellyel Isten
megkönnyíti mindennapjainkat. Ha megtapasztaljuk jóságát,
szeretetét, ne szégyelljük azt bevallani magunknak, a
környezetünkben élőknek. Lehet, hogy ők épp csak erre
várnak, hogy valaki megerősítse bennük az érzést, amelyben
eddig kételkedtek.

Ma tedd fel magadnak a kérdést: meghallom-e Isten tanító
szavát? Hagyom-e magam jámborrá tenni? Merem-e járni a nekem
szánt utat? Mint folyó siet a tengerhez, sietek-e én
továbbadni az Ő tanítását?

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Friday


Daily Advent Prayer
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:
Grant that your people, we pray, almighty God,
may be ever watchful for the coming of your Only Begotten Son,
that as the author of our salvation himself has taught us,
we may hasten alert and with lighted lamps
to meet him when he comes.
Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

Today’s Readings

Daily Meditation:
I, the Lord, your God, teach you what is for your good,
and lead you on the way you should go.

In our self-reliant independence, we can easily forget that
our God really knows what is good for us, and calls us to that goodness.
In our rebellion, we sometimes cling to our freedom
to be self-destructive or to simply keep our life on a shallow level.
Let’s let ourselves be drawn into the invitation to live our lives
touched by the grace of God-with-us.

Those who follow you, Lord, will have the light of life.

Wisdom is vindicated by her works

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
To Christ our Redeemer, who comes to save us from our
sins, let us cry out with joy:
Come, Lord Jesus!

The prophets of old foretold your birth among us,
– now make virtue come to life in us.

We proclaim your saving work,
– now grant us your salvation.

You came to heal the contrite,
– heal the weakness of your people.

You came and saw fit to reconcile the world,
– when you come again in judgment, free us from the
torments of punishment.


Closing Prayer:
Jesus,
in the darkness of these Advent nights
let me be guided by the light of your word.
Give me the humility to be led by you
and the wisdom to learn from you.

I feel your light in my life
and in the world.
I am grateful for the Savior who awaits us,
and eagerly await the time of rejoicing.
Let me look forward in hope
and turn to you with great trust,
knowing you will guide my steps
along the unknown path of this day.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.

December 14., csütörtök Emléknap: Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

 

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

“Mert én az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én
szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.”
(Iz 41, 13-14)

Kedves Testvérem, ne félj!
A félelmek, szorongások mocsara olyan hely, mely szomorúvá
teszi az ember szívét. Nyomasztó kétségek kerítenek
hatalmukba. Bizalmatlanság és magány lesz az osztályrészed.
A félelemben való élet megfoszt téged minden boldog
pillanattól, melyet megélhetnél, melyet az Úristen neked
szán.

A keresztény élet velejárója a bizalom, bátorság, boldogság
a jelenben és a jövőben. Nyugodtan bízd rá magad Istenre,
hiszen az Ő ígérete örök, megmásíthatatlan. Az Ő karja
megragad, kihúz a félelem, posványából. Megsegít a bajban,
gyámolod a szenvedésben.

Te mit választasz: a félelem nyomorúságát, vagy az Úristen
gyámolító szeretetét, gondoskodó, védelmező akaratát?

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2017. december 14. – Csütörtök

 

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony
mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb,
mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot
szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig
mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el
kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15
Elmélkedés:
Keresztelő Jánosról, az ő előfutáráról nagyon elismerő szavakkal
nyilatkozik Jézus, amikor ezt mondja róla: “Az asszonyok szülöttei
között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál.” Jézus elismerését,
dicséretét az váltotta ki, hogy a Keresztelő teljesítette azt a
küldetést, amit a mindenható Isten szánt neki, azaz előkészítette a nép
körében a Megváltó jövetelét. János a Megváltó, a Messiás
előhírnökeként lépett fel, mint az ószövetségi idők utolsó prófétája.
Azt hirdette, hogy hamarosan beteljesedik a Messiás jövetelére
vonatkozó isteni ígéret, amelyet Isten nem vont vissza, hanem időről
időre prófétái által megerősített. János valóban próféta volt, aki
figyelmeztette a népet: bűneik megvallásával készüljenek, mert eljött a
megváltás ideje. Figyelmeztető szavait nem fenyegetésként értékelték,
hanem felismerték benne Isten felszólítását.
Mindez nagy tanulságot hordoz. Az Egyház és szolgálattevői Krisztus
megbízásából minden korban hirdetik a megtérés fontosságát. Ezzel nem
az a szándékuk, hogy felesleges bűntudatot ébresszenek vagy azzal
ijesztgessék az embereket, hogy milyen következményei lesznek
bűneiknek. A megtérés hirdetése mindig arra irányul, hogy a bűnös
felfedezze az irgalmas Istent. A megtérés hirdetése megmutatja tehát
azt a lehetőséget, hogy az ember miként szabadulhat meg bűneitől.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd
fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat,
erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen,
szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül
fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél
fel.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 13-ig 541 személy 2550 könyvre küldött
adományt és 2535 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az “ismeretlen” gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya – Horváth István Sándor
2017. december 13.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Thursday


Daily Advent Prayer
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:
Stir up our hearts, O Lord, to make ready
the paths of your Only Begotten Son,
that through his coming
we may be found worthy to serve you
with minds made pure.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

Today’s Readings

Daily Meditation:
The afflicted and the needy seek water in vain
The Lord is gracious and merciful; slow to anger, and of great kindness.

So often we are “afflicted and needy”
and we seem to “seek water in vain.”
Today we listen to a refreshing promise
of how much our Lord desires to refresh us.
Each of us can fill in what we need the most

I am the LORD, your God, who grasp your right hand;
It is I who say to you, “Fear not, I will help you.”

Isaiah 41

Whoever has ears ought to hear.
Matthew 11

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Let us pray to God our Father who sent his Son to save
mankind:
Show us your mercy, Lord.

Father most merciful, we confess our faith in your Christ
with our words,
– keep us from denying him in our actions.

You have sent your Son to rescue us,
– remove every sorrow from the face of the earth and
from our country.

Our land looks forward with delight to the approach of
your Son,
– let it experience the fullness of your joy.

Through your mercy makes us live holy and chaste lives in
this world,
– eagerly awaiting the blessed hope and coming of Christ
in glory.

Closing Prayer:
Lord, like a loving parent,
you offer me your comforting hand

Help me to wait for your coming with patience
and to listen to what you ask of me.

I want so much to be one of  “your people”
and to live my life in you.

Thank you for the way you bless my life.
Thank you for listening to my prayers
and for planting deep in my heart
the knowledge that with you,
nothing is impossible.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


December 13., szerda

 

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

“Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet.”
(Iz 40,29)

Véget ért a napi munka. Fáradtan, éhesen, zúgó fejjel
érkezem haza ismét. Lepakolom a holmimat és kimerülten
rogyok le a kanapéra. Olyan jólesik a csend! Meggyújtom a
gyertyát, a feszület mellé húzódom, és megpihenek. Igyekszem
éber és figyelmes maradni: keresni önmagamban azt a gyengéd
és szelíd hangot, amit a kereszten függő Krisztus békéje
áraszt felém a félhomályban. “Gyere, pihenj meg nálam!” –
Ebben a meghitt pillanatban nem kell teljesítenem. Átadhatom
önmagam és az egész napomat neki. Szép lassan értelmet
nyernek a dolgok, a nap történései ajándékká válnak, és újra
Krisztus fényében láthatok, tanulhatok és erőt gyűjthetek a
következő naphoz.

Keresem-e rendszeresen azokat a pillanatokat, amikor
csendben időzhetek az Úrral? Törekszem-e arra, hogy
felajánljam neki napjaim gondjait és örömeit?

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2017. december 13. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: “Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek:
én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,
mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek.
Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”
Mt 11,28-30
Elmélkedés:
Napjainkban sokan azt érzik, hogy Isten törvényei és parancsai
korlátokat jelentenek, mintha miattuk nem volna teljes az ember
szabadsága. Sokan úgy érzik, hogy akkor teljesen szabadok, ha senki nem
parancsol nekik, még Isten sem, és senki elvárásainak nem kell
megfelelniük. Az ilyen emberek személyes szabadságuk hangoztatása
közben tudomást sem akarnak venni arról, hogy másoknak is van
szabadsága.
Emberi szabadságunk annak köszönhető, hogy Isten szabadnak teremtett
minket. Ez a szabadság azonban nem szűnik meg akkor, amikor elfogadom
Isten útmutatásait az életemben, és elfogadom a parancsoknak azokat a
korlátait, amelyek a másik ember és a közösség érdekeit védik. A bűn
azt jelenti, hogy az ember szembeszáll Istennel, megtagadja
parancsainak teljesítését. Az ember ilyenkor abból indul ki, hogy nincs
szüksége Istenre, hanem mindenben a maga ura. Úgy gondolja, hogy Isten
nélkül is tud majd boldogulni, sőt, így lesz igazán boldog és szabad az
élete.
Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy törvényeinek igája édes az
ember számára, azaz ha nem kényszerűségből vagy félelemből tartjuk meg,
hanem Isten iránti szeretetből, akkor könnyebbé válik. Jézus törvénye
nem lehetetlen. Parancsai megtarthatóak, teljesíthetőek. Bennük
felismerem azokat az útjelzőket, amelyek az üdvösség útját kijelölik.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók
szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene
akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul
maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a
gyenge embernek.
________________________________

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171213.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/