Easter Sunday

Daily Easter Prayer

“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”
 

Collect:
O God, who on this day,
through your Only Begotten Son,
have conquered death
and unlocked for us the path to eternity,
grant, we pray, that we who keep
the solemnity of the Lord’s Resurrection
may, through the renewal brought by your Spirit,
rise up in the light of life.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

Today’s Readings
Acts 10:34a, 37-43; Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23; Colossians 3:1-4; John 20:1-9

Daily Meditation:
May our celebration
raise us up and renew our lives!

One of the great songs we often sing on Easter has the words,
“This is the feast of victory of our God.  Alleluia!”

Everything with which we struggle,

and every hope and desire we have,

come together in this day.

The tomb is empty!

Sometimes Easter Sunday can be a busy day,
with visiting, meals, and travel.

Our prayer when we wake,

and our “calling to mind” throughout the day,

can help us remember what we are grateful for today.

There is Light in the midst of every darkness.

New life, ever lasting life is ours.

Our journey to the font of renewal

has helped us remember we have been placed with Jesus.

If we haven’t done so at liturgy this morning,

we might renew our Baptismal promises today.

 [Learn more about the Baptismal Promises here.]

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Christ is the Lord of life, raised up by the Father;
in his turn he will raise us up by his power.
Let us pray to him, saying:

Christ our life, save us.

Lord Jesus, light shining in the darkness, you lead your people into life, and give our mortal nature the gift of holiness,
– may we spend this day in praise of your glory.

Lord, you walked the way of suffering and crucifixion,
– may we suffer and die with you, and rise again to share your glory.

Son of the Father, our master and our brother, you have made us a kingdom of priests for our God,
– may we offer you our joyful sacrifice of praise.

King of glory, we look forward to the great day of your coming in splendor,
– that we may see you face to face, and be transformed in your likeness.

Closing Prayer:
Raise me up! Renew my life!
Father of life, I see the light again!
I was in darkness and had lost hope
but Jesus Christ, your son,
has won out over death – for me.
I celebrate today, your love, the life you give me.
I feel your presence as you breathe on my mind
and open my heart.
So many times in my life my eyes are closed
but today I see the risen Lord
in the breaking of the bread.
Thank you for this morning of hope,
thank you for such incredible love.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


Celebrate Easter Home  |   Renewal of Baptismal Promises  |   Lent/Easter Site Index    |   
Creighton University Online Ministries Home Page


Happy Easter! Sunday, April 21, 2019

The Solemnity of the Resurrection of the Lord
First Day is the Octave of Easter

Readings at the Vigil

Readings for Sunday

Alleluia!  He is Risen!

Saying those words is like drinking a tall glass of cold water after being out in the desert all day.  Lent is over and it is now time to celebrate the great joy of Easter!

At the Easter Vigil, the Exsultet is sung as Mass begins in darkness, illumined only by candles throughout the church.  The Exsultet is a beautiful hymn of rejoicing in Christ’s triumph over sin and death.  One part states:

O truly necessary sin of Adam, destroyed completely by the Death of Christ!  O happy fault that earned for us so great, so glorious a Redeemer!

This line stands out because it calls the sin of Adam “necessary” and refers to it as “O happy fault.”  At first, this may seem strange.  Why is it that we refer to the sin of Adam, Original Sin, as “necessary” and “happy.”  The answer is Easter.  It’s because God, in His perfect wisdom and love, took sin and the consequence of sin (death) and used them as the means of the salvation of the world.  That’s what Easter is all about!

This may be hard to comprehend so it’s worth thinking about more deeply.  Without Adam’s sin, there would be no Jesus.  God would not have had to become one of us.  So even though the original sin of Adam, as well as all future sin, is evil and wrong, God in His perfect power and love chose to use it as the very means of the salvation of the world.  How?  By allowing the sins of the world to persecute Him and crucify Him, and then, by turning that suffering and death into the very means of salvation.  Jesus destroyed sin by destroying the consequences of sin which is death.  Death loses in the Resurrection!  Jesus’ Resurrection takes away the effects of all sin for those who cling to Him.

Easter is a time when we must do just that.  We must “cling” to our resurrected Lord!  We must cling to Jesus who is alive and well.  We must cling to His Resurrection and strive to share in it.  How do we cling to our Resurrected Lord?  There are many ways.  Here is one.

Take joy in everything.  Start with whatever it is that burdens you the most.  Whatever it is that makes you angry, sad or depressed.  Whatever that is, it can potentially become one of your greatest sources of grace and joy.  Seriously, it can.  If the brutal Crucifixion of Jesus, the Son of God, can turn out to be the greatest event in all of human history, then your personal suffering, your burden, or even your sin can very much become a source of great joy as long as you let God transform it into part of His Resurrection!

This is the meaning of Easter!  Easter means that nothing can keep us from the joy that God wants to give us.  Nothing can steal that joy away.  Sure, at times we will struggle just as Jesus did in the Agony of the Garden and the Via Dolorosa (the Way of the Cross), but those sufferings will not win.  The Resurrection won with Christ and it will win with us when we cling to Him.  Jesus persevered and, in the end, rose victorious.  This is Easter!

Know that God wants you to experience the joy of Easter in your life.  Let Him fill you with hope and with the joy that only the Resurrection can bring.  God wants Easter to begin now in our lives!  Happy Easter!

Lord, help me to cling to You in Your Resurrection.  Help me to let you transform every cross and burden in my life into joy.  Lord, may Your joy fill my life and be my strength in all things.  Jesus, I trust in You.

More for Easter

Day Three: Novena in preparation for Divine Mercy Sunday

Saint of the Day – Saint Anselm of Canterbury

Prayer meditation for Easter

Rosary – Glorious Mysteries (with Scripture)

Daily Reflections on Divine Mercy

St. Faustina’s Litany of Divine Mercy

Trust in Divine Mercy

Prayer for the Year of Mercy

Chaplet of Divine Mercy

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

április 21., Húsvétvasárnap

ApCsel 10,34a.37-43
Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.

Kol 3,1-4
Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

Jn 20,1-9
Látta mindezt és hitt.

*********************************************************

A fiatal őrmester bakancsban rendeztetett velünk futóversenyt.
Néhány méter után bakancsaim összeakadtak, teljes testhosszal
elvágódtam, hatalmasat estem. Arra gondoltam, Jézus először esik
el a keresztúton. Feltápászkodtam és nagy fájdalmak között,
megalázva önmagam és mások előtt, végül is célba értem.

A gyakorlótéren zuhogó jeges esőben futva követtük a
harckocsit. Hadgyakorlat volt.
A zuhogó esőtől szememet sem nyithattam ki.
Az irányt, a harckocsit követve rohantam.
Mindenem fájt, de egyszer csak lelkem mélyéről kórus énekét,
kórust és zenekart hallottam, egyre erősebben, hangosabban
a tankok és az eső zajánál. Egyre biztosabban, egyre
diadalmasabban ismételte a kórus Händel Messiásából:
“És országának nem leszen vége.”

Ez csak hadgyakorlat volt, a rám váró szenvedés imitációja és
kezdete, de az üzenet már ebben is a feltámadás volt számomra.
Mert valóban feltámadott és országának nem lesz vége.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2019. április 21. – Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásaA hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Jn 20,1-9

Elmélkedés

Feltámadtam
Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise bevonulási éneke így kezdődik: „Feltámadtam és veled vagyok!” Jézus imája ez a mennyei Atyához. Jézusé, aki a kereszten azt érezte, hogy még az Atya is elhagyta őt, ezért fohászkodott így: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46). A feltámadt Krisztus most átéli, átérzi az Atyával való egységét: „Feltámadtam és veled vagyok!” Majdnem azt mondtam, hogy „újra” átéli az egységet, de ennek a szónak nincs létjogosultsága, mert a mennyei Atya és a Fiú egysége, szeretetkapcsolata a kereszten való szenvedéskor és a kereszthalálkor sem szakadt meg, az Atya akkor sem hagyta el a Fiút.
A szentmisében és más szertartásokon mindig csodálatos, amikor Jézus szavaival imádkozunk, imádkozhatunk. Ilyenkor az ő nevében és vele együtt szólíthatjuk meg az Atyát. A feltámadt Úrral együtt száll a mai ünnepen az ég felé az imánk: „Feltámadtam és veled vagyok!” Túl azon, hogy most is Jézussal együtt imádkozunk, ebben az imában benne van az is, hogy mi is feltámadtunk a bűnből, új életre támadtunk. Ahogyan Krisztus test szerinti feltámasztása az Atya ajándéka, ugyanúgy a mi lélek szerinti feltámadásunk szintén az Atyának köszönhető, ő adja nekünk a benne való újjászületés kegyelmét. És ebben a rövid imában kifejezzük egyúttal reményünket is, hogy az Atya halálunk után a mi testünket is fel fogja támasztani az örök életre. Ebből a reményből az örök élet reményéből fakad a mi húsvéti örömünk.
Miután bejárta a halál országát és az alvilág birodalmát, Jézus feltámadt, újra az Atya jobbján ül, onnan mondja: „Feltámadtam és veled vagyok!”, mi pedig innen, a földről, a földi életből sóhajtunk az ég felé. Az Úr szava az örökkévalóságból, a miénk a véges földi életből szól, ő a megdicsőülés hangján, mi a remény hangján szólunk.
Emberi értelmünket egyik leginkább foglalkoztató kérdésünkre ad választ a mai ünnep, Krisztus feltámadásának napja. Arra a kérdésre, hogy mi lesz halálunk után? A felelet pedig így hangzik: nem a halálé az utolsó szó, nem ér minden véget a halálunkkal, hanem Isten képes minket is feltámasztani egy új életre, az örök életre. Amikor megvalljuk, hogy hiszünk a ránk váró feltámadásban, akkor ez a bizonyosság nem tudományos érveken és bizonyítékokon alapul, hanem annak tényén, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Hitünk szerint az Úr azért támadt fel a halálból, hogy nekünk, akik hiszünk benne, örök életünk legyen. A temetőkben, a síremlékeken gyakran olvassuk a feliratot: „Emléked örökké él a szívünkben.” Jézus feltámadása ennél sokkal többet jelent, hiszen ő nem azért támadt fel, hogy emléke élő maradjon a tanítványok szívében és a későbbi évszázadok folyamán a benne hívők és őt követők szívében, hanem azért támadt új életre, hogy bennünk éljen és mi vele járhassuk életutunkat az örökkévalóság felé. Az Úr feltámadása új utat nyit az ember és Isten, a föld és az ég között, amely úton szüntelenül velünk halad a Feltámadott, ahogyan ezt oly csodálatosan tapasztalták meg az emmauszi tanítványok. Igyekezzünk mi is, fussunk mi is Péterrel és Jánossal a sírhoz, győződjük meg róla, hogy az üres, mert az Úr valóban feltámadt! Hirdessük ezt az örömhírt: Feltámadtunk Krisztussal és mindig az Atyával akarunk lenni és maradni.
© Horváth István Sándor

Imádság

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A te feltámasztásod a halálból a mennyei Atya cselekedete. Ő ajándékozott neked új életet. Még a halál, önként és engedelmességből vállalt kereszthalálod sem szakíthatott el téged Atyádtól. A kereszten átélted a tőle való elszakítottságot, feltámadásod pillanatában pedig átélted, hogy újra együtt vagy az Atyával. Hisszük, hogy az Atyának hatalma van ahhoz, hogy minket is feltámasszon majd a halálból, mert azt szeretné, hogy örökké vele éljünk. Tégy minket a feltámadás tanújává és hirdetőjévé!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190421.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás

Holy Saturday

There is no liturgy on Holy Saturday.  We spend the day reflecting upon the powerful reality of Jesus’ death.  In addition to the Daily Reflection and the Preparing for the Easter Vigil Liturgy pages, we offer a page with each of the readings for the Easter Vigil and a page with each of the prayers that are said after each reading.  These pages are inter-linked, so that is it possible to go back and forth, easily, just following the links.What is important is that we keep this day holy, and let our “sense” of the mystery of death shape our reflection, and our longing to celebrate the Easter gift of Jesus alive, for us and with us.

If we are able to celebrate the Easter Vigil, we can renew our Baptismal Promises in a way the completes our Lenten journey to the font.  We offer a renewal of our Baptismal promises here, which we might do, in these or similar words, which any of us might make as we keep a vigil of readings and prayer Saturday night, or early Easter Sunday Morning.

“On Holy Saturday, the Church waits at the Lord’s tomb in prayer and fasting, meditating on his Passion and Death and on his Descent into Hell, and awaiting his Resurrection.

The Church abstains from the Sacrifice of the Mass with the sacred table left bare, until after the solemn Vigil, that is, the anticipation by night of the Resurrection, when the time comes for paschal joys, the abundance of which overflows to occupy 50 days.

Holy Communion may only be given on this day as Viaticum.”

From New Roman Missal, Third Edition.

The Easter Vigil Readings
These readings help tell the story of our Salvation History.  They also help us be ready to remember what we are celebrating.  We have been baptized into the death and the resurrection of Jesus.The Easter Vigil Prayers
These prayers are said after each reading and help us to understand the reading but also to keep asking for the graces that these powerful readings prepare us for.
Daily Reflection 
for Holy Saturday

Preparing for the 
Easter Vigil Liturgy

A Prayer for 
Each of Us
to Renew our 
Baptismal Promises


Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |   Creighton U. Online Ministries Home Page

The Silence of the Tomb Saturday, April 20, 2019

Holy Saturday

More for the Triduum

Today, there is a great silence.  The Savior has died.  He rests in the tomb.  Many hearts were filled with uncontrollable grief and confusion.  Was He really gone?  Had all their hopes been shattered?  These and many other thoughts of despair filled the minds and hearts of so many who loved and followed Jesus.

It is on this day that we honor the fact that Jesus was still preaching.  He descended to the land of the dead, to all the holy souls who had gone before Him, so as to bring them His gift of salvation.  He brought His gift of mercy and redemption to Moses, Abraham, the prophets and so many others.  This was a day of great joy for them.  But a day of great sorrow and confusion for those who watched their Messiah die on the Cross.

It’s helpful to ponder this apparent contradiction.  Jesus was accomplishing His act of redemption, the greatest act of love ever known, and so many were in complete confusion and despair.  It shows that God’s ways are so far above our own ways.  What appeared to be a great loss actually turned into the most glorious triumph ever known.

So it is with our lives.  Holy Saturday should be a reminder to us that even those things which seem to be the worst of tragedies are not always what they seem.  God the Son was obviously doing great things as He laid in the tomb.  He was accomplishing His mission of redemption.  He was changing lives and pouring forth grace and mercy.

The message of Holy Saturday is clear.  It’s a message of hope.  Not hope in a worldly sense, rather, it’s the message of divine hope.  Hope and trust in God’s perfect plan.  Hope in the fact that God always has a greater purpose.  Hope in the fact that God uses suffering and, in this case, death as a powerful instrument of salvation.

Spend time in silence today.  Try to enter into the reality of Holy Saturday.  Let divine hope grow within you knowing that Easter is soon to come.

Lord, I thank You for the gift of Your suffering and death.  Thank You for this day of silence as we await Your Resurrection.  May I also await Your triumph in my life.  When I struggle with despair, dear Lord, help me to be reminded of this day.  The day when all appeared as loss.  Help me to see my struggles through the lens of Holy Saturday, remembering that You are faithful in all things and that the Resurrection is always assured to those who put their trust in You.  Jesus, I do trust in You.

More for Holy Week

Day Two: Novena in preparation for Divine Mercy Sunday

Prayer meditation for Holy Saturday

Rosary – Sorrowful Mysteries (with Scripture)

április 20., Nagyszombat

Ma az Egyházunkban nincs szentmise, sem napi ige.
Ma nagy csend áll be. A Királyunk alszik. Beteljesedett a műve.
Most a föld mélyén pihen és alászáll a poklokra felkelteni a
halottakat. Az Egyház virrasztva kapcsolódik az Énekek Éneke
felkiáltásához: “Kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, fel ne
költsétek, fel ne riasszátok kedvesemet, amíg maga nem akarja”
(Én 3,5).
Én is csendben időzök a sírnál, s ebben a csendben kitárom
Krisztusnak a szívemet, annak minden mélységét, alvilágát:
Járj át engem, feláldozott Bárány! Ahogyan és amikor akarod,
érints meg a minden halál fölötti győzelmeddel. Mária, az élet
anyja, könyörögj értünk.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2019. április 20. – Nagyszombat, Húsvét vigíliájaAmikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.”
Mk 16,1-7

Elmélkedés

Harmadnap
Tanító útja során Jézus három alkalommal jövendölte meg tanítványai számára szenvedését és halálát. Máté evangéliumában találjuk ezt a három jövendölést (vö. Mt 16,21, Mt 17,22-23, Mt 20,17-19). Mind a három alkalommal szó esik a feltámadásról is. Mégpedig úgy van megemlítve mindhárom esetben a feltámadás, mint amely esemény „harmadnap” fog bekövetkezni. Biztosra vehetjük, az Úr Jézus ezen szavai mélyen beívódtak az apostolok emlékezetébe, különben nem emlékeztek volna rá később, nem ismételték volna el igehirdetésük során és aligha kerültek volna bele az írott evangéliumokba. Mégis, a hét első napján, húsvét hajnalán, az apostoloknak eszébe sem jutott, hogy éppen ma van az a „harmadnap”, amiről Mesterük többször is beszélt. Azt akarom ezzel mondani, hogy annak az első húsvétnak a hajnalán az apostolok nem várták Jézus feltámadását és persze más napra sem várták. Bár a háromszori jövendölés az Úr biztos ígéretének tekinthető, nem gondoltak arra, hogy az események fordulatot vesznek.
Az asszonyok, akik hajnalban a sírhoz mennek, nem feltétlenül tudhattak a „harmadnapra” vonatkozó jövendölésről, ígéretről. Ők azért indulnak, mert pénteken, a kereszthalál napján, az este beálltával és az ünnep kezdete miatt már nem volt idő arra, hogy a holttestet a szokásoknak megfelelően bebalzsamozzák a sírbatétel előtt. Ők ezt a halottnak járó, de elmaradt dolgot szeretnék pótolni, igyekezetük a halottnak járó tiszteletből fakad.
Jézus ellenfeleinek viszont volt tudomása arról, hogy Jézus tett utalásokat a „harmadnapra” várható eseményekről, igaz, sejtésük sem volt arról, hogy miről beszél nekik Jézus. A jeruzsálemi templom megtisztítása és a kereskedők kiűzése alkalmával a zsidók kérdőre vonták őt, hogy milyen jogon tesz ilyet. Válaszul ezt mondta nekik: „Romboljátok le ezt a templomot és én három nap alatt felépítem” (Jn 2,19). A zsidók már ekkor sem értették a kijelentést, mert ők arra gondoltak, hogy a negyvenhat esztendőn keresztül épült templomot lehetetlen ilyen rövid idő, mindössze három nap alatt felépíteni. János evangélista viszont fontosnak tartja e helyen megjegyezni, hogy Jézus saját testének templomáról beszélt és feltámadása után tanítványainak eszébe jutottak ezek a szavak (vö. Jn 2,21-22). Ha az ellenfelek már korábban sem értették a „harmadnapra” vonatkozó kijelentést, akkor a kereszthalál utáni harmadnap sem várhattak semmit.
A „harmadnap” úgy következik tehát be, hogy nem készül rá senki, nem tud róla senki, vagy aki tudott róla, az éppen elfelejtette, vagy sem korábban, sem most nem is értette. Az örökkévalóság Ura viszont, akinek nem szokása a napok számolgatása, nem feledkezett meg erről a „harmadnapról”, hanem ezen a napon feltámasztotta Fiát a halálból. Az Isten közbeavatkozása akkor érkezik, amikor senki ember nem számít rá. Érdekes, hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a váratlan közbelépést, akkor elkezdi számolgatni a napokat visszafelé is és előre is. Emlékszik már, hogy három napja volt a keresztre feszítés, nyolc napja volt a jeruzsálemi bevonulás. Ettől a „harmadnaptól” még a korábban feledékenyek számára is fontossá válik az idő, a napok múlása, ezért jól megjegyzik és később pontosan lejegyzik az események menetét, például a negyvenedik és az ötvenedik napot, a mennybemenetel és a Szentlélek kiáradása napját.
Ezt a „harmadnapot” a húsvéti beszámolókban János evangélista a „hét első napjaként” említi. Nem bizonytalanságról vagy zavarról van itt szó a napok számolása tekintetében, hanem talán arra érdemes gondolnom, hogy az én „harmadnapom”, feltámadásom napja, az első napom lesz az örökkévalóságban.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, feltámadt Üdvözítőnk! Az örök élet vágya és a feltámadás reménye erősen él bennünk. A mai napon az életet, a feltámadást ünnepeljük. A veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek megerősítik hitünket és bátorságot adnak ahhoz, hogy mi is feltámadásod hirdetői legyünk. Húsvét titka, a feltámadás titka megosztható. Olyan örömhír ez, amelyet nem zárunk szívünk mélyébe, hanem tovább kell adnunk másoknak, mindazoknak, akik az örök életre vágyakoznak. Adj bátorságot és buzgóságot, hogy feltámadásod hirdetői legyünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20190420.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium lemondás

Good Friday

Daily Prayer
“Lord, open my lips,and my mouth shall declare your praise.”

Prayer:
Remember your mercies, O Lord,
and with your eternal protection sanctify your servants,
for whom Christ your Son,
by the shedding of his Blood,
established the Paschal Mystery.
Who lives and reigns for ever and ever.
Or,
O God, who by the Passion of Christ your Son, our Lord,
abolished the death inherited from ancient sin
by every succeeding generation,
grant that just as, being conformed to him,
we have borne by the law of nature
the image of the man on earth,
so by the sanctification of grace
we may bear the image of the Man of heaven.
Through Christ our Lord.

The Readings  Isaiah 52:13-53:12; Psalm 31:2, 6, 12-13, 15-17, 25; Hebrews 4:14-16; 5:7-9;  John 18:1-19:42

Daily Meditation:
This is the wood of the cross,
on which hung the Savior of the world.

Come, let us worship.
This is a very special day of intimacy with our Lord.
It is a day to pray the Stations of the Cross.
A day of fasting and abstinence, in order to sharpen our awareness and openness.
A day to stand at the foot of the cross as a forgiven sinner –
to stand there side-by-side with everyone else who is forgiven.
It is a day of profound gratitude.

My people, what have I done to you?
How have I offended you?  Answer me.
Good Friday Reproaches

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
For our sake our Redeemer suffered death and was buried, and rose again.  With heartfelt love let us adore him, and pray:
 Lord, have mercy on us.

Christ our teacher, for our sake you were obedient even to accepting death,
– teach us to obey the Father’s will in all things.

Christ our life, by your death on the cross you destroyed the power of evil and death,
– may we die with you, to rise with you in glory.

Christ our King, you became an outcast among us, a worm and no man,
– teach us the humility by which you saved the world.

Christ our salvation, you gave yourself up to death out of love for us,
– help us to show your love to one another.

Christ our Savior, on the cross you embraced all time with your outstretched arms,
– unite God’s scattered children in your kingdom of salvation.

Closing Prayer:
My Lord,
your son has suffered so much, shed so much blood.
I was born with so many faults
and my nature is so full of weakness,
and yet your son Jesus has died on the cross.
For me.
I know your grace has the power
to cleanse me of my many sins
and to make me more like your Son.
Thank you for your goodness and love for me.
I ask you, Father, to watch over me – always.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |   Creighton U. Online Ministries Home Page