In Awe of Jesus March 28, 2020

Saturday of the Fourth Week of Lent
Readings for Today

The guards answered, “Never before has anyone spoken like this man.”  John 7:46

The guards and many others were in awe of Jesus, amazed at the words He spoke.  These guards were sent to arrest Jesus at the order of the chief priests and Pharisees, but the guards couldn’t bring themselves to arrest Him.  They were rendered powerless in the face of the “awe factor” Jesus enjoyed.

When Jesus taught, there was something communicated beyond His words.  Yes, His words were powerful and transforming, but it was also the way in which He spoke.  It was hard to explain but it’s clear that, when He spoke, He also communicated a power, a calm, a conviction, and a presence.  He communicated His Divine Presence and it was unmistakable.  People just knew this man Jesus was different than all the rest and they hung on His every word.

God still communicates to us this way.  Jesus still speaks to us with this “awe factor.”  We simply need to be attentive to it.  We should strive to be attentive to the ways that God speaks in a clear and convincing way, with authority, clarity and conviction.  It may be something someone says, or it may be an action of another that touches us.  It may be a book we read, or a sermon we listen to.  Whatever the case may be, we should look for this awe factor because it is there we will find Jesus Himself.

Interestingly, this awe factor also invited extreme criticism.  Those with a simple and honest faith responded well, but those who were self-centered and self-righteous responded with condemnation and anger.  They were clearly jealous.  They even criticized the guards and others who were impressed by Jesus.

Reflect, today, upon the ways that God has left you in awe of His message and His love.  Seek out His voice of conviction and clarity.  Tune into the way God is trying to communicate and pay no attention to the ridicule and criticism you may experience when you do seek to follow His Voice.  His Voice must win out and draw you in so that you can savor everything He wishes to say.

Lord, may I be attentive to Your unmistakable Voice and to the authority with which You speak.  May I be amazed at all You wish to say.  And as I listen to You, dear Lord, give me the courage to respond with faith regardless of the reaction of others.  I love You, dear Lord, and desire to be transfixed upon Your every Word, listening with wonder and awe.  Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Thirty-One – “Today You Will be With Me in Paradise”

Resources for Lent

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Image: Brooklyn Museum – The Pharisees and the Herodians Conspire Against Jesus, James Tisso

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Evangélium 2020. március 28. – Szombat

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?” Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.” A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!” Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés

Nyilvános működése során Jézus többször megtapasztalja a farizeusok ellenségeskedését. Ez kezdetben viták formájában mutatkozik meg, idővel azonban megérik bennük az elhatározás, hogy elfogják és elítéljék. A mai evangélium arról számol be, hogy szolgákat küldenek Jézus elfogására, de ők nem járnak sikerrel. „Ember így még nem beszélt!” – mondják megbízóiknak visszatérve a szolgák. Úgy tűnik tehát, hogy Jézus tanítása őket is lenyűgözte. Valószínűleg nem hallgatták őt hosszasan, rövid idő után is megérezhették az Úr szavainak meggyőző erejét. Tévedés volna ebből azt a következtetést levonnunk, hogy Jézus csupán a szavak embere, aki szép beszédeivel képes hatni hallgatóira.
Ahhoz semmi kétség nem fér, hogy Jézus beszédei nagyon hatásosak. Olykor keményen beszél például, amikor a vallási élet megújítását szorgalmazza vagy amikor elítéli a hamis vallásosságot és a képmutatást. Máskor jóságos, szelíd hangon közvetíti az isteni igazságot. Egyesek elfogadják tanítását, mint az örök életre vezető útmutatást, mások viszont elutasítják azt, kemény beszédnek tartják, amely az ember számára érthetetlen vagy megvalósíthatatlan.
Világosan kell látnunk, hogy Jézus szavainak hatékonysága nem a beszéd szépségében rejlik, hanem annak igazságában. Ezt az igazságot kell felismernünk, meghallanunk és megtennünk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal. Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem. Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a szenvedésben. Taníts engem erényeidre!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200328.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

March 27, 2020 Letter from Archbishop Vigneron

March 27, 2020

Dear Brothers and Sisters,

Being good citizens means we are all striving to follow Governor Whitmer’s “Stay Home, Stay Safe” executive order through Easter Monday (April 13, 2020). As Archbishop Vigneron mentioned in his letter earlier this week, this challenge presents unprecedented difficulties. But there is no time without grace and opportunity for spiritual growth.

There are numerous ways in which all of us in the Archdiocese of Detroit—our parishes, schools, clergy, religious and laity—are supporting each other in building up the Body of Christ during this time. I would like to direct you to a particular resource that you may find helpful for your faith life during these challenging days. Formed is a collection of Catholic resources for you and your family to enjoy. During this time of social distancing, they are offering a free 40-day subscription. While many have access to Formed through their parish, now everyone has access for free for the next few weeks.

I encourage you to sign up for this resource and make use of the Bible studies, faith formation opportunities, and Catholic movies available. Signing up only takes a few easy steps:

  1. Visit www.formed.org and click “Sign Up.”
  2. Click “I belong to a Parish or Organization.”
  3. Type “Faith at Home Detroit” in the box under Create New Account.  (You’ll see it populate from the drop-down menu.)   Click “Next.”
  4. Enter your first and last name as well as your email.
  5. Now you’re registered!  You can also download the app on your Smartphone.  If you need further assistance, contact Formed at www.help.formed.org or toll-free at 844-367-6331.

In addition to this resource, I encourage you to stay connected to our website spiritualcloseness.org where daily faith resources are available for you and your family. Please share both of these resources with your neighbors, friends and families in your phone calls, emails, group chats, and video conferences as a way for each of us to “unleash the Gospel!”

Finally, we have even more resources planned, especially during Holy Week and into the Easter Season. Keep the faith!

Your brother in Christ,

Fr. Stephen Pullis
Director of Evangelization and Missionary Discipleship

Copyright © 2020 Archdiocese of Detroit, All rights reserved.
You are receiving this email because you signed up for news and updates from the Archdiocese of Detroit.Our mailing address is:

Archdiocese of Detroit

The Temptation with Familiarity March 27, 2020

Friday of the Fourth Week of Lent
Readings for Today

Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, “You know me and also know where I am from.  Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true.”  John 7:28

Sometimes the more familiar we are with someone the harder it is to actually see their goodness and the presence of God in their lives.  Often, we are tempted to look at them and presume we “know all about them.”  As a result, what we can often do is simply highlight their faults and weaknesses in our minds and see them only through the lens of these faults and weaknesses.

This is what happened with Jesus.  When Jesus went up to the Jewish Feast of Tabernacles, there were some there who knew Him.  They probably knew Him as this ordinary son of a carpenter.  Perhaps they were even from His home town.  As a result of this familiarity with Jesus they immediately doubted He could be the Messiah.  But they were, of course, very mistaken.

This presents a great lesson for us.  It’s the lesson of being judgmental and overly critical of others we know well.  The more we know about someone the more we will be aware of their faults and weaknesses.  And if we are not careful, we will focus in on those qualities rather than on the good qualities God wants us to see.

This is what happened with Jesus.  No, He did not have any actual bad qualities.  He was perfect.  But there were most likely many parts of His life that invited the false judgment and criticism of others.  His self-confidence, the authority He manifested in His teaching, the extraordinary compassion He had toward sinners, etc., were all exceptional qualities that some could not understand.  And, as a result, they chose to be critical.  “We know where He is from,” they said.  In other words, they did not think that someone they knew could be filled with greatness.

What do you think about those around you?  What do you think about those closest to you?  Are you able to see beyond any apparent weakness they have and see the hand of God at work?  Are you able to see beyond the surface and see the value and dignity of their lives?  When you can see the goodness of others, point it out, and be grateful for it, you will actually be seeing and loving the manifest goodness of God.  God is alive and active in every soul around you.  It is your responsibility to see that goodness and love it.  This takes true humility on your part but, in the end, it’s a way of loving God in your midst.

Reflect, today, upon how you look at those who are closest to you and spend some time trying to ponder the ways that God is alive in their lives.  If you do this, you will be loving God in your very midst.

Lord, I do love You.  Help me to see and love You in others.  And help me to shed any temptation I have toward being judgmental and humbly be drawn into the goodness of all Your sons and daughters.  I love You, dear Lord, may I also love You in others.  Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Thirty – “Father, Forgive Them, For They Know Not What They Do”

Resources for Lent

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Image: Jesus Among the Doctors, Paolo Verones

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Evangélium 2020. március 27. – Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés

A dolgok természetes rendjét sokszor siettetni akarjuk. Türelmetlenek vagyunk, mindent azonnal szeretnénk megszerezni vagy elérni, nincs időnk sem elvégezni a szükséges feladatokat, sem kivárni az eredményeket. Ha éppen dolgozunk, akkor sem a feladatra koncentrálunk, hanem arra gondolunk, hogy mikor fogunk már végezni. Szeretnénk gyorsan túllenni a dolgokon, hogy megszabaduljunk a fáradozástól.
Korunk türelmetlensége és állandó sietsége Istennel való kapcsolatunkra is rányomja bélyegét. Ha kérünk valamit, azt szeretnénk azonnal megkapni. A türelmes és kitartó imádkozást sokan egyáltalán nem ismerik. Miért is sietne Isten? Mondhatnánk, hogy van ideje bőven, de ezzel éppen az a gond, hogy neki nincs ideje, ő az örökkévaló Isten. Az örökkévalóságot nem lehet múltra, jelenre és jövőre osztani, az örökkévalóságban értelmetlen az idő mérése, értelmetlen a percek, órák, napok, évek, évezredek számolgatása.
Földi életében Jézus is megtapasztalta az időt. Az örökkévalóságból belépett az idő korlátai közé, megtanult például várakozni. Tudta, hogy mikor, minek van az ideje. Készült arra, hogy eljöjjön az ő órája, amikor életét feláldozza a kereszten. Ennek idejét pedig nem tudták siettetni az emberek. A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy nem tudtak ellene tenni semmit, mert „még nem jött el az ő órája.”
Van-e időm nagyböjtben az imára? Tudok-e több időt szentelni a családomnak?
© Horváth István Sándor

Imádság

Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200327.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2020. március 26. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”
Jn 5,31-47

Elmélkedés

A mennyei Atya és a Fiúisten, Jézus Krisztus kapcsolatának mélységére rávilágítanak azok az evangéliumi helyek, amelyekben az Atya tanúságtétele hangzik el az ő Fiáról. Egy ilyen jelenet Jézus megkeresztelkedése. Amikor Keresztelő János megkereszteli és felemelkedik a vízből, az égből hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 4,17). Egy másik alkalom, amit a közelmúltban, nagyböjt 2. vasárnapján is felidéztünk, az Úr színeváltozásának eseménye. Ekkor így hangzik az Atya tanúságtétele: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” (Mt 17,5).
Az Atya tanúságtételei mellett Jézus cselekedetei is azt igazolják, hogy ő valóban az Isten Fia. Ha nem volna Isten, akkor nem volna képes csodákat tenni. Mind a szóbeli tanúságtételek, mind a csodák megerősítik hitünket. Egyedül Jézus tanítása vezet el minket az üdvösségre. Azzal a készséggel érdemes hallgatnunk vagy olvasnunk Jézus szavát, hogy felismerjük azt, ami ránk vonatkozik és meg is tegyük azt az örök élet elnyerése érdekében.
A nagyböjt olyan időszak számunkra, amikor felébred bennünk Jézus jobb, teljesebb megismerésének vágya. Ő pedig az Atyára és az ő felénk áradó szeretetére irányítja figyelmünket, s amikor ezt a szeretetet megérezzük, akkor felébred bennünk az Isten iránti szeretet.
© Horváth István Sándor

Imádság

Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200326.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2020. március 25. – Szerda, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

A mai napon Jézus születésének hírüladását ünnepli Egyházunk és ezt az eseményt olvassuk az evangéliumban. Ez az a pillanat, amikor Szűz Mária méhében megfogan Jézus, s ettől számítva kilenc hónap múlva, december 25-énfogjuk ünnepelni Jézus születését.
A történet szerint Isten küldötte, Gábor angyal közli Máriával Isten szándékát, hogy ő legyen a Megváltó anyja. Azzal, hogy a názáreti leány beleegyezik az isteni tervbe, egy új úton indul el, amely az ismeretlenbe vezet. Nem tudhatja még, mit is jelent Isten Fiát a szíve alatt hordozni és a világra szülni. Nem tudhatja még, hogy a gyermek születése után milyen üldözés vár rájuk, s főként nem láthatja előre fiának végső sorsát, szenvedését és kereszthalálát. Mária bizalommal, Isten iránti bizalommal elindul ezen az úton. Hisz abban, hogy Isten kegyelme lépésről lépésre, napról napra vele lesz, segíteni fogja őt. Mária számára váratlan a hír, nem készült rá, másként tervezte életét. Ekkor már jegyese volt Józsefnek, a názáreti ácsnak, úgy tervezte, hogy vele fogja leélni életét. A mindenható Isten azonban beleszólt ebbe a tervezgetésbe. Mária kész volt megváltoztatni saját elképzeléseit, de nem egy másik ember kedvéért, hanem Isten kedvéért.
Nekünk is lehetnek, vannak jövőnkre vonatkozó elképzeléseink. Vajon ezek megfelelnek Isten akaratának? Kész vagyok-e Isten kedvéért egy új úton elindulni?
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus, tisztíts meg bűneimtől, amivel elcsúfítottam istengyermeki arcomat! Segíts felismerni és őszintén megbánni bűneimet, hogy a szentgyónás által újra tiszta arccal, szívvel és lélekkel tudjak eléd állni! Hiszem, hogy te vagy a világ Ura, akinek hatalma van ítélkezni mindenki felett. Hiszem, hogy te vagy lelkem gyógyítója. Kérlek, légy irgalmas hozzám, és add meg a bűnbocsánat tiszta örömét!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200325.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

God Becomes Man—Nine Months Before Christmas Wednesday, March 25, 2020

Solemnity of the Annunciation

Readings for Today

Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his Kingdom there will be no end.”  Luke 1:30–33

Happy Solemnity!  We celebrate today one of the most glorious feast days of the year.  Today is nine months before Christmas and is the day we celebrate the fact that God the Son took on our human nature in the womb of the Blessed Virgin.  It’s the celebration of the Incarnation of our Lord.

There are many things to celebrate today and many things for which we should be eternally grateful.  First and foremost we celebrate the profound fact that God loves us so much that He became one of us.  The fact that God took on our human nature is worthy of unlimited rejoicing and celebration!  If we only understood what this meant.  If we could only understand the effects of this incredible event in history.  The fact that God became a human being in the womb of the Blessed Virgin is a gift beyond our comprehension.  It’s a gift that elevates humanity to the realm of the divine.  God and man are united in this glorious event and we should be forever grateful.

We also see in this event the glorious act of perfect submission to the will of God.  We see this in the Blessed Mother herself.  It’s interesting to note that our Blessed Mother was told that “you will conceive in your womb and bear a son…”  She wasn’t asked by the angel if she was willing, rather, she was told what was to happen.  Why is that the case?

It happened this way because the Blessed Virgin said yes to God throughout her life.  Never was there a moment that she said no to God.  Therefore, her perpetual yes to God enabled the angel Gabriel to tell her that she “will conceive.”  In other words, the angel was able to tell her what she had already said yes to in her life.

What a glorious example this is.  Our Blessed Mother’s “Yes” is an incredible witness to us.  We are called to daily say yes to God.  And we are called to say yes to Him even before we know what He asks of us.  This solemnity affords us the opportunity to once again say “Yes” to the will of God.  No matter what He is asking of you, the right answer is “Yes.”

Reflect, today, upon your own invitation from God to say “Yes” to Him in all things.  You, like our Blessed Mother, are invited to bring our Lord into the world.  Not in the literal way she did, but you are called to be an instrument of His continual Incarnation in our world.  Reflect upon how fully you answer this call and get on your knees today and say “Yes” to the plan our Lord has for your life.

Lord, the answer is “Yes!”  Yes, I choose your divine will.  Yes, You may do with me whatever You will.  May my “Yes” be as pure and holy as our Blessed Mother’s.  Let it be done to me according to Your will.  Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Twenty-Eight – His Hands and Feet

Resources for Lent

Prayers to Combat the Coronavirus Pandemic and Mass Online

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Image: The Annunciation, Carl Heinrich Bloc

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!

Paralyzed by Sin March 24, 2020

March 24, 2020
Tuesday of the Fourth Week of Lent
Readings for Today

Jesus said to him, “Rise, take up your mat, and walk.”  Immediately the man became well, took up his mat, and walked.  John 5:8–9

Let’s look at one of the clear symbolic meanings of this passage above.  The man Jesus healed was paralyzed, being unable to walk and take care of himself.  Others neglected him as he sat there by the pool, hoping for kindness and attention.  Jesus sees him and gives him His full attention.  After a short dialogue, Jesus cures him and tells him to rise and walk.

One clear symbolic message is that his physical paralysis is an image of the result of sin in our lives.  When we sin we “paralyze” ourselves.  Sin has grave consequences on our lives and the clearest consequence is that we are left unable to rise and then walk in the ways of God.  Grave sin, especially, renders us powerless to love and live in true freedom.  It leaves us trapped and unable to care for our own spiritual lives or for others in any way.  It’s important to see the consequences of sin.  Even minor sins hinder our abilities, strip us of energy, and leave us spiritually crippled to one extent or another.

Hopefully you know this and it is not a new revelation to you.  But what must be new to you is the honest admission of your current guilt.  You must see yourself in this story.  Jesus did not heal this man only for the good of this one man.  He healed him, in part, to tell you that He sees you in your broken state as you experience the consequences of your sin.  He sees you in need, looks at you and calls you to rise and walk.  Do not underestimate the importance of allowing Him to perform a healing in your life.  Do not neglect to identify even the smallest sin which imposes its consequences upon you.  Look at your sin, allow Jesus to see it, and listen to Him speak words of healing and freedom.

Reflect, today, upon this powerful encounter this crippled man had with Jesus.  Put yourself into the scene and know that this healing is also done for you.  If you have not done so already this Lent, go to Confession and discover Jesus’ healing in that Sacrament.  Confession is the answer to the freedom that awaits you, especially when it is entered into honestly and thoroughly.

Lord, please forgive me for my sins.  I desire to see them and to acknowledge the consequences they impose upon me.  I know that You desire to free me from these burdens and to heal them at the source.  Lord, give me courage to confess my sins to You, especially in the Sacrament of Reconciliation.  Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Twenty-Seven – Humiliation – Stripped of Garments

Resources for Lent

Prayers to Combat the Coronavirus Pandemic and Mass Online

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading

Catholic Daily Reflections

My Catholic Life!